Nasze projekty

PEP2040: postęp czy rozczarowanie? – nowy raport we współpracy z Ember

PEP2040: postęp czy rozczarowanie? – nowy raport we współpracy z Ember

Do 2040 r. Polska może osiągnąć 100 GW mocy OZE, dwukrotnie więcej w porównaniu do celów sygnalizowanych przez rząd. Potrzebna jest jednak ambitna rewizja polityki energetycznej w tym zakresie.

Więcej o projekcie
Rozpakowujemy REPowerEU: raport “Czysta energia receptą na kryzys energetyczny”

Rozpakowujemy REPowerEU: raport “Czysta energia receptą na kryzys energetyczny”

Rekordowe ceny paliw kopalnych oraz konieczność szybkiego ograniczenia zależności Unii Europejskiej od importu nośników energii z Rosji spowodowały przegląd krótko- i średnioterminowych działań unijnych w zakresie polityki energetycznej. Jego efektem jest przedstawiony przez Komisję Europejską w maju 2022 r. plan REPowerEU.

Więcej o projekcie
PDA II: wsparcie doradcze miast i regionów w rozwoju projektów wodorowych

PDA II: wsparcie doradcze miast i regionów w rozwoju projektów wodorowych

Transformacja do neutralności klimatycznej wymaga mądrego wykorzystania potencjału gospodarki wodorowej. Dotyczy to w szczególności pionierskich inwestycji na poziomie lokalnym i regionalnym. Dlatego też w ramach unijnej inicjatywy Clean Hydrogen Partnership uruchomiono wsparcie dla samorządów w formule PDA – Project Development Assistance.

Więcej o projekcie
REPowerEU: nowy impuls dla transformacji energetycznej w Polsce

REPowerEU: nowy impuls dla transformacji energetycznej w Polsce

Plan REPowerEU zakłada dodatkowe przyspieszenie tempa transformacji energetycznej opartej na OZE oraz poprawie efektywności energetycznej względem wyjściowych propozycji w ramach pakietu Fit for 55. Jest to konieczne, by szybko uniezależnić się od importu gazu z Rosji przy poszanowaniu celu 55% redukcji emisji do 2030 r. Odejście od traktowania gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, zastępującego węgiel dzięki bodźcom generowanym przez opłaty za emisje, zwiększa rolę zmian regulacyjnych odblokowujących potencjał OZE oraz pozwalających na przejście bezpośrednio od węgla do zeroemisyjnych źródeł, zgodnie z logiką coal to green.

Więcej o projekcie
Efektywne instrumenty wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w Polsce

Efektywne instrumenty wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w Polsce

Modernizacja energetyczna budynków w Polsce jest kluczowa dla ochrony klimatu, poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz walki z ubóstwem energetycznym. Raport Efektywne instrumenty wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w Polsce przygotowany przez Instytut Reform dla Fali Renowacji przestawia szereg szczegółowych rekomendacji zmian systemu wsparcia renowacji budynków jednorodzinnych i publicznych.

Więcej o projekcie
Wsparcie polsko-holenderskiej współpracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

Wsparcie polsko-holenderskiej współpracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

Instytut Reform wsparł współpracę pomiędzy polską i holenderską branżą offshore, przygotowując przegląd aktualnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Raport został przedstawiony w czerwcu 2022 roku podczas holenderskiej misji gospodarczej do Polski zorganizowanej przez Niderlandzką Agencję Przedsiębiorczości oraz Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie.

Więcej o projekcie
Rola termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze”

Rola termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze”

Dotychczasowe dyskusje wokół „Czystego Powietrza” pomijały znaczenie termomodernizacji, a tym samym możliwość wykorzystania programu do radykalnej poprawy efektywności energetycznej polskich budynków oraz pełnego uniezależnienia się od paliw kopalnych. Raport Instytutu Reform Termomodernizacja w „Czystym Powietrzu”: wyjątek czy reguła? uzupełnia tę lukę, przedstawiając kompleksowy przegląd kierunków wydatkowania środków z programu i pozwalając na określenie koniecznych dalszych zmian w jego funkcjonowaniu.

Więcej o projekcie