Nasze projekty

„Euro od/nowa: scenariusze dla Polski” - Raport Instytutu Reform

„Euro od/nowa: scenariusze dla Polski” - Raport Instytutu Reform

Instytut Reform przygotował raport uwzględniający nowe czynniki, które wpływają na dyskusję dotyczącą przyjęcia euro w naszym kraju.  

Więcej o projekcie
Jaki plan na Plan? Pierwsze wnioski z prekonsultacji KPEiK – podsumowanie Okrągłego Stołu Instytutu Reform

Jaki plan na Plan? Pierwsze wnioski z prekonsultacji KPEiK – podsumowanie Okrągłego Stołu Instytutu Reform

20 lipca 2023 r. odbył się drugi Okrągły Stół Instytutu Reform dotyczący aktualizacji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz liczni interesariusze i eksperci.

Więcej o projekcie
Trzeci Krajowy Okrągły Stół RoundBaltic w Polsce

Trzeci Krajowy Okrągły Stół RoundBaltic w Polsce

Instytut Reform był partnerem merytorycznym Trzeciego Krajowego Okrągłego Stołu dotyczącego Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce.

Więcej o projekcie
Apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o stworzenie pola dla konstruktywnego dialogu wokół aktualizacji KPEiK

Apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o stworzenie pola dla konstruktywnego dialogu wokół aktualizacji KPEiK

Organizacje pozarządowe apelują do rządu o uruchomienie transparentnego, otwartego i ustrukturyzowanego dialogu wokół dalszych prac nad aktualizacją KPEiK.

Więcej o projekcie
Nie możemy zmarnować szansy na odblokowanie potencjału zielonej elektryfikacji: apel ws. aktualizacji PEP2040 i KPEiK

Nie możemy zmarnować szansy na odblokowanie potencjału zielonej elektryfikacji: apel ws. aktualizacji PEP2040 i KPEiK

Organizacje zrzeszające odbiorców i producentów energii wraz z think tankami apelują do rządu o uwzględnienie działań na rzecz odblokowania zielonej elektryfikacji w aktualizowanych obecnie dokumentach strategicznych.

Więcej o projekcie
Energia do współpracy - spotkanie z izbami handlowymi wokół zielonej elektryfikacji

Energia do współpracy - spotkanie z izbami handlowymi wokół zielonej elektryfikacji

Instytut Reform wraz z Międzynarodową Grupą Izb Handlowych zorganizował spotkanie w celu omówienia obecnego stanu i możliwych form współdziałania na rzecz międzynarodowej współpracy w zakresie zielonej elektryfikacji w Polsce.

Więcej o projekcie
Europejskie Obserwatorium Neutralności Klimatycznej (ECNO)

Europejskie Obserwatorium Neutralności Klimatycznej (ECNO)

Celem Europejskiego Obserwatorium Neutralności Klimatycznej (European Climate Neutrality Observatory - ECNO) jest wsparcie procesu osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską poprzez dostarczanie niezależnych analiz dotyczących postępów w realizacji celów w tym zakresie oraz europejskich polityk, które temu służą.

Więcej o projekcie
Zielona elektryfikacja gospodarki - międzysektorowe wyzwanie

Zielona elektryfikacja gospodarki - międzysektorowe wyzwanie

Przez ostatni rok analizowaliśmy kluczowe międzysektorowe wyzwania w zakresie zielonej elektryfikacji polskiej gospodarki, która łączy rozwój OZE oraz zwiększenie udziału energii elektrycznej w końcowym zużyciu energii.

Więcej o projekcie
Rozpakowujemy REPowerEU: systemowa zmiana odpowiedzią na kryzys energetyczny

Rozpakowujemy REPowerEU: systemowa zmiana odpowiedzią na kryzys energetyczny

W raporcie podsumowującym projekt Rozpakowujemy REPowerEU, wskazujemy podstawowe założenia planu REPowerEU, jego kluczowe filary, stan wdrażania po roku od ogłoszenia oraz zbiorcze rekomendacje dla Polski i całej Unii Europejskiej.

Więcej o projekcie
Neutralne klimatycznie materiały budowlane – jak przygotować branżę do transformacji?

Neutralne klimatycznie materiały budowlane – jak przygotować branżę do transformacji?

Dekarbonizacja przemysłu budowlanego jest niezbędna dla osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Unię Europejską. Instytut Reform wraz ze Związkiem Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa zorganizował Okrągły Stół poświęcony strategiom dekarbonizacji przemysłu związanego z branżą budowlaną.

Więcej o projekcie
Aktualizacja KPEiK: czy jesteśmy gotowi na 2030 r.? - podsumowanie Okrągłego Stołu Instytutu Reform

Aktualizacja KPEiK: czy jesteśmy gotowi na 2030 r.? - podsumowanie Okrągłego Stołu Instytutu Reform

W połowie kwietnia 2023 r. Instytut Reform zorganizował Okrągły Stół poświęcony aktualizacji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu – dokumentu, w którym należy kompleksowo określić sposoby realizacji celów energetyczno-klimatycznych kraju do 2030 r.

Więcej o projekcie
Wyzwania i szanse elektryfikacji ciężkiego transportu drogowego w Polsce

Wyzwania i szanse elektryfikacji ciężkiego transportu drogowego w Polsce

W raporcie Wyzwania i szanse elektryfikacji ciężkiego transportu drogowego w Polsce przygotowanym dla Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych przez Deloitte Polska oraz Instytut Reform, analizujemy najważniejsze kwestie związane z dekarbonizacją sektora w Polsce i Europie.

Więcej o projekcie
Rozpakowujemy REPowerEU: co plan oznacza dla energii z wiatru i słońca?

Rozpakowujemy REPowerEU: co plan oznacza dla energii z wiatru i słońca?

W serii raportów z cyklu „Rozpakowujemy REPowerEU” Instytut Reform we współpracy z PORT PC przybliża najważniejsze zmiany jakie przynosi plan Unii Europejskiej na rzecz szybszego odejścia od rosyjskich paliw kopalnych - REPowerEU. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi oddziaływania planu REPowerEU na sektor OZE.

Więcej o projekcie
„Remanent czy pomysł na przyszłość?” Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu pod lupą ekspertów

„Remanent czy pomysł na przyszłość?” Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu pod lupą ekspertów

W niniejszym opracowaniu przyglądamy się polskiemu Krajowemu Planowi na rzecz Energii i Klimatu(KPEiK). Plan ten powinien stanowić jeden z kluczowych dokumentów planistycznych państwa oraz ważny punkt odniesienia dla strategii i programów krajowych w zakresie szeroko pojętej transformacji energetycznej i ochrony klimatu.

Więcej o projekcie
Rozpakowujemy REPowerEU: co plan oznacza dla budynków?

Rozpakowujemy REPowerEU: co plan oznacza dla budynków?

W serii raportów z cyklu „Rozpakowujemy REPowerEU” Instytut Reform we współpracy z PORT PC przybliża najważniejsze zmiany jakie przynosi plan Unii Europejskiej przyspieszenia odejścia od rosyjskich paliw kopalnych - REPowerEU. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi oddziaływania planu REPowerEU na sektor budynków.

Więcej o projekcie
Jakie reformy oraz inwestycje powinny się znaleźć w nowym rozdziale polskiego KPO?  - podsumowanie Okrągłego Stołu Instytutu Reform

Jakie reformy oraz inwestycje powinny się znaleźć w nowym rozdziale polskiego KPO? - podsumowanie Okrągłego Stołu Instytutu Reform

Pod koniec grudnia 2022 r. zakończyły się negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą co do dodatkowych środków na działania w ramach planu REPowerEU na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Europy. Uzyskanie dodatkowego wsparcia, uzależnione jest jednak od tego, czy Polska przedstawi nowy rozdział KPO zawierający inwestycje oraz reformy spójne z celami REPowerEU. W celu efektywnego wykorzystania tych środków polski rząd powinien pilnie rozpocząć pracę nad nowym rozdziałem.

Więcej o projekcie
Analiza społeczno-polityczna dotycząca ubóstwa energetycznego w Warszawie

Analiza społeczno-polityczna dotycząca ubóstwa energetycznego w Warszawie

Analiza społeczno-polityczna dotycząca ubóstwa energetycznego w Warszawie to najnowszy raport przygotowany przez Polską Zieloną Sieć oraz Instytut Reform. Opracowanie szczególny nacisk kładzie na uwzględnienie kontekstu społeczno-ekonomicznego stolicy oraz rekomendacji potrzebnych do pogłębiania badania tego problemu.

Więcej o projekcie
CEE Sustainable Finance Summit

CEE Sustainable Finance Summit

CEE Sustainable Finance Summit, odbywający się w formule hybrydowej w dniach 15-19 maja 2023 w Pradze, to największe specjalistyczne wydarzenie skupiające się na zrównoważonym rozwoju w sektorze finansów i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Z przyjemnością informujemy, że Instytut Reform został partnerem wydarzenia.

Więcej o projekcie
PEP2040: postęp czy rozczarowanie? – nowy raport we współpracy z Ember

PEP2040: postęp czy rozczarowanie? – nowy raport we współpracy z Ember

Do 2040 r. Polska może osiągnąć 100 GW mocy OZE, dwukrotnie więcej w porównaniu do celów sygnalizowanych przez rząd. Potrzebna jest jednak ambitna rewizja polityki energetycznej w tym zakresie.

Więcej o projekcie
Rozpakowujemy REPowerEU: raport “Czysta energia receptą na kryzys energetyczny”

Rozpakowujemy REPowerEU: raport “Czysta energia receptą na kryzys energetyczny”

Rekordowe ceny paliw kopalnych oraz konieczność szybkiego ograniczenia zależności Unii Europejskiej od importu nośników energii z Rosji spowodowały przegląd krótko- i średnioterminowych działań unijnych w zakresie polityki energetycznej. Jego efektem jest przedstawiony przez Komisję Europejską w maju 2022 r. plan REPowerEU.

Więcej o projekcie
PDA II: wsparcie doradcze miast i regionów w rozwoju projektów wodorowych

PDA II: wsparcie doradcze miast i regionów w rozwoju projektów wodorowych

Transformacja do neutralności klimatycznej wymaga mądrego wykorzystania potencjału gospodarki wodorowej. Dotyczy to w szczególności pionierskich inwestycji na poziomie lokalnym i regionalnym. Dlatego też w ramach unijnej inicjatywy Clean Hydrogen Partnership uruchomiono wsparcie dla samorządów w formule PDA – Project Development Assistance.

Więcej o projekcie
REPowerEU: nowy impuls dla transformacji energetycznej w Polsce

REPowerEU: nowy impuls dla transformacji energetycznej w Polsce

Plan REPowerEU zakłada dodatkowe przyspieszenie tempa transformacji energetycznej opartej na OZE oraz poprawie efektywności energetycznej względem wyjściowych propozycji w ramach pakietu Fit for 55. Jest to konieczne, by szybko uniezależnić się od importu gazu z Rosji przy poszanowaniu celu 55% redukcji emisji do 2030 r. Odejście od traktowania gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, zastępującego węgiel dzięki bodźcom generowanym przez opłaty za emisje, zwiększa rolę zmian regulacyjnych odblokowujących potencjał OZE oraz pozwalających na przejście bezpośrednio od węgla do zeroemisyjnych źródeł, zgodnie z logiką coal to green.

Więcej o projekcie
Efektywne instrumenty wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w Polsce

Efektywne instrumenty wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w Polsce

Modernizacja energetyczna budynków w Polsce jest kluczowa dla ochrony klimatu, poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz walki z ubóstwem energetycznym. Raport Efektywne instrumenty wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w Polsce przygotowany przez Instytut Reform dla Fali Renowacji przestawia szereg szczegółowych rekomendacji zmian systemu wsparcia renowacji budynków jednorodzinnych i publicznych.

Więcej o projekcie
Wsparcie polsko-holenderskiej współpracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

Wsparcie polsko-holenderskiej współpracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

Instytut Reform wsparł współpracę pomiędzy polską i holenderską branżą offshore, przygotowując przegląd aktualnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Raport został przedstawiony w czerwcu 2022 roku podczas holenderskiej misji gospodarczej do Polski zorganizowanej przez Niderlandzką Agencję Przedsiębiorczości oraz Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie.

Więcej o projekcie
Rola termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze”

Rola termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze”

Dotychczasowe dyskusje wokół „Czystego Powietrza” pomijały znaczenie termomodernizacji, a tym samym możliwość wykorzystania programu do radykalnej poprawy efektywności energetycznej polskich budynków oraz pełnego uniezależnienia się od paliw kopalnych. Raport Instytutu Reform Termomodernizacja w „Czystym Powietrzu”: wyjątek czy reguła? uzupełnia tę lukę, przedstawiając kompleksowy przegląd kierunków wydatkowania środków z programu i pozwalając na określenie koniecznych dalszych zmian w jego funkcjonowaniu.

Więcej o projekcie