Rola termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze”

Rola termomodernizacji w programie „Czyste Powietrze”

O projekcie

Dotychczasowe dyskusje wokół „Czystego Powietrza” pomijały znaczenie termomodernizacji, a tym samym możliwość wykorzystania programu do radykalnej poprawy efektywności energetycznej polskich budynków oraz pełnego uniezależnienia się od paliw kopalnych. Raport Instytutu Reform Termomodernizacja w „Czystym Powietrzu”: wyjątek czy reguła? uzupełnia tę lukę, przedstawiając kompleksowy przegląd kierunków wydatkowania środków z programu i pozwalając na określenie koniecznych dalszych zmian w jego funkcjonowaniu.

Zebrane w raporcie dane wskazują, że od uruchomienia w 2018 r. program przeszedł szereg udanych reform pozwalających na jego wyskalowanie, teraz jednak czas na poprawę jego efektywności. W obecnym kształcie „Czyste Powietrze” wspiera przede wszystkim mało ambitne projekty termomodernizacyjne oraz przejście z węgla na gaz, co nie odpowiada długoterminowym celom klimatycznym ani wyzwaniom wynikającym z kryzysu energetycznego oraz rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Raport Instytutu Reform wskazuje jednocześnie, że program „Czyste Powietrze” może stać się instrumentem systemowej transformacji polskich budynków - konieczna jest jednak jego dalsza ewolucja w kierunku wsparcia inwestycji pozwalających na głęboką termomodernizację oraz wykorzystanie w pełni zeroemisyjnych technologii ogrzewania.

Dokumenty do pobrania

thumbnail

Prezentacja ze spotkania o przyszłości „Czystego Powietrza”

Prezentacja ze spotkania o przyszłości programu „Czyste Powietrze” zorganizowanego przez Instytut Reform 30 marca 2022 r.downloadPobierz
thumbnail

Podsumowanie spotkania o przyszłości „Czystego Powietrza”

Podsumowanie dyskusji o przyszłości programu „Czyste Powietrze” zorganizowanej przez Instytut Reform 30 marca 2022 r.downloadPobierz
thumbnail

Podsumowanie wniosków z raportu

Termomodernizacja w „Czystym Powietrzu”: wyjątek czy reguła? - podsumowanie raportudownloadPobierz
thumbnail

Termomodernizacja w „Czystym Powietrzu”: wyjątek czy reguła?

Termomodernizacja w „Czystym Powietrzu”: wyjątek czy reguła? - raportdownloadPobierz