Apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o stworzenie pola dla konstruktywnego dialogu wokół aktualizacji KPEiK

Apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o stworzenie pola dla konstruktywnego dialogu wokół aktualizacji KPEiK

O projekcie

30.06.2023r.

Aktualizacja Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) ma kluczowe znaczenie w obliczu przyspieszającej dekarbonizacji gospodarki i konieczności dostosowania kraju do wyzwań przyszłości.

W ramach prekonsultacji KPEiK zakończonych 30 czerwca 2023 r. organizacje pozarządowe wyraziły swoje uwagi dotyczące transformacji poszczególnych sektorów gospodarki i przekrojowych wyzwań. Należy podkreślić, że transformacja energetyczna jest procesem kompleksowym i wielowymiarowym. Perspektywy prezentowane przez organizacje pozarządowe odzwierciedlają tę złożoność i konieczność uwzględnienia różnorodnych aspektów sektorowych i społeczno-gospodarczych.

Prekonsultacje w obecnej formie są krokiem w dobrą stronę, jednak nie wykorzystują pełnego potencjału dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. Formularz online udostępniony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zapewnia wystarczającego miejsca na zgłaszanie uwag wykraczających poza zdefiniowany katalog haseł, a krótki okres zbierania uwag jest utrudnieniem dla udzielenia wyczerpujących odpowiedzi przez wszystkich zainteresowanych.

W związku z tym, apelujemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o uruchomienie transparentnego, otwartego i ustrukturyzowanego dialogu w ramach dalszych prac nad aktualizacją KPEiK. Istnieje wiele metod pozwalających na prowadzenie takiego dialogu, takich jak spotkania konsultacyjne, grupy robocze czy panele obywatelskie.

Pozostajemy gotowi do zaangażowania w proces tworzenia nowej strategii na miarę wyzwań klimatyczno-energetycznych stojących przed Polską.

Sygnatariusze:

  1. Fundacja Instrat
  2. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
  3. Fundacja Instytut Reform
  4. Fundacja Instytut Zielonej Gospodarki
  5. Grupa robocza na rzecz społecznie sprawiedliwej polityki klimatyczno-energetycznej
  6. przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, koordynowana przez
  7. Habitat for Humanity Poland
  8. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Pełna treść apelu jest dostępna do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania

thumbnail

Apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o stworzenie pola dla konstruktywnego dialogu wokół aktualizacji KPEiK

Apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o stworzenie pola dla konstruktywnego dialogu wokół aktualizacji KPEiK - pełna treśćdownloadPobierz