Jakie reformy oraz inwestycje powinny się znaleźć w nowym rozdziale polskiego KPO? – podsumowanie Okrągłego Stołu Instytutu Reform

Jakie reformy oraz inwestycje powinny się znaleźć w nowym rozdziale polskiego KPO? – podsumowanie Okrągłego Stołu Instytutu Reform

O projekcie

Pod koniec grudnia 2022 r. zakończyły się negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą co do dodatkowych środków na działania w ramach planu REPowerEU na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Europy. Uzyskanie dodatkowego wsparcia, uzależnione jest jednak od tego, czy Polska przedstawi nowy rozdział KPO zawierający inwestycje oraz reformy spójne z celami REPowerEU. W celu efektywnego wykorzystania tych środków polski rząd powinien pilnie rozpocząć pracę nad nowym rozdziałem. Należy przy tym wyciągnąć wnioski z dotychczasowych doświadczeń, zapewniając transparentność prac nad aktualizacją KPO oraz włączenie do procesu szerokiego grona interesariuszy do wypracowania priorytetów.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, Instytut Reform zaprosił przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska eksperckie do wspólnej refleksji na temat priorytetów, które należy uwzględnić w nowym rozdziale KPO. Najważniejsze poruszone podczas spotkania wątki prezentujemy w poniższym podsumowaniu.

Spotkanie w formie wirtualnego Okrągłego Stołu odbyło się 9 lutego 2023 r. Kwestię finansowania REPowerEU oraz nowego rozdziału KPO zaprezentowała Izabela Zygmunt z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Głos w dyskusji zabrali między innymi Justyna Glusman ze Stowarzyszenia Fala Renowacji, Jacek Mizak z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych oraz Ewa Magiera z Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Wnioski z dyskusji w trakcie spotkania oraz analiz prowadzonych przez zespół Instytutu Reform znalazły odzwierciedlenie w uwagach do projektu aktualizacji KPO, które zostały zgłoszone przez Instytut w ramach konsultacji społecznych, organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na przełomie kwietnia i maja 2023 r. Poniżej prezentujemy dokument zawierający zgłoszone uwagi.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

Dokumenty do pobrania

thumbnail

Podsumowanie Okrągłego Stołu Instytutu Reform

Podsumowanie Okrągłego Stołu Instytutu Reform downloadPobierz
thumbnail

Prezentacja ze spotkania - Rozdział REPowerEU - szansa na przyspieszenie zielonej elektryfikacji - Aleksander Śniegocki, Instytut Reform

Prezentacja ze spotkania - Rozdział REPowerEU - szansa na przyspieszenie zielonej elektryfikacji - Aleksander Śniegocki, Instytut Reform downloadPobierz
thumbnail

Prezentacja ze spotkania - Kluczowe reformy lub inwestycje do uzupełnienia w KPO - Ewa Magiera, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

Prezentacja ze spotkania - Kluczowe reformy lub inwestycje do uzupełnienia w KPO - Ewa Magiera, Polskie Stowarzyszenie FotowoltaikidownloadPobierz