Race to the Top for Climate. Tworzenie programu współpracy w celu globalnej interoperacyjnej transformacji na rzecz czystej gospodarki

Race to the Top for Climate. Tworzenie programu współpracy w celu globalnej interoperacyjnej transformacji na rzecz czystej gospodarki

O projekcie

W ostatnich latach największe gospodarki opracowały obszerne plany polityki klimatycznej ukierunkowane na dekarbonizację przemysłu ciężkiego, dając silny sygnał do transformacji w kierunku czystego przemysłu. W trakcie procesu formułowania tych polityk rozwinęła się rywalizacja wynikająca z dążenia krajów do realizacji swoich najlepszych interesów i wykorzystania swoich możliwości politycznych kosztem ograniczania działalności sektorów o kluczowym znaczeniu dla interesu narodowego, emitujących duże ilości dwutlenku węgla i podatnych na wpływy handlu. Idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie równowagi, w której niezależne wysiłki poszczególnych krajów miałyby również na celu maksymalizację potencjału rozwijających się ram polityk.

Projekt Race to the Top stanowi okazję dla dwóch stron Atlantyku do wspólnego kształtowania debaty na temat opcji polityk i wspierania globalnego dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Race to the Top for Climate

Projekt obejmuje analizę różnych koncepcji, od natychmiastowych działań po długoterminowe i ambitne - uznając, że obecna polityka jest dynamiczna po obu stronach Atlantyku, konkurencja jest intensywna, a projekty polityczne muszą uwzględniać wpływ systemów na wiele różnych ram politycznych.

Projekt zakłada współtworzony proces badawczy, w ramach którego interesariusze będą mogli aktywnie angażować się na różnych etapach przygotowywania raportu. Przez cały czas trwania projektu Race to the Top będzie maksymalizować synergię między pracami analitycznymi a zaangażowaniem interesariuszy, aby zapewnić odpowiednie i kompleksowe zalecenia polityczne.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowaniu i wsparciu Environmental Defense Fund.