PDA II: wsparcie doradcze miast i regionów w rozwoju projektów wodorowych

PDA II: wsparcie doradcze miast i regionów w rozwoju projektów wodorowych

O projekcie

Transformacja do neutralności klimatycznej wymaga mądrego wykorzystania potencjału gospodarki wodorowej. Dotyczy to w szczególności pionierskich inwestycji na poziomie lokalnym i regionalnym. Dlatego też w ramach unijnej inicjatywy Clean Hydrogen Partnership uruchomiono wsparcie dla samorządów w formule PDA – Project Development Assistance.

Projekt „Project Development Assistance for Regions II - Cohesion Countries, Outermost regions and Islands (PDA II)” jest drugą odsłoną wsparcia w tej formule. Pierwsza edycja objęła 11 europejskich regionów, w tym grupę czterech miast w województwie pomorskim – Gdynię, Gdańsk, Tczew oraz Wejherowo. Zakres tematyczny obecnej edycji konkursu został znacząco rozszerzony i obejmuje całość zagadnień związanych z transformacją energetyczną samorządów i przedsiębiorstw komunalnych z wykorzystaniem wodoru. Jednocześnie duży nacisk został położony na wsparcie samorządów w Europie Środkowej oraz innych częściach Europy, które dopiero rozpoczynają wdrażanie inicjatyw wodorowych na dużą skalę.

Instytut Reform jako członek konsorcjum projektowego odpowiada za realizację projektu na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności za wsparcie doradcze dwóch wybranych samorządów, wsparcie działań komunikacyjnych projektu oraz za pomoc w tworzeniu sieci obserwatorów dla samorządów zainteresowanych wdrażaniem projektów wodorowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu.