Energia do współpracy – spotkanie z izbami handlowymi wokół zielonej elektryfikacji

Energia do współpracy – spotkanie z izbami handlowymi wokół zielonej elektryfikacji

O projekcie

Utrzymanie pozycji Polski jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów wymaga wdrożenia reform na rzecz zielonej elektryfikacji – wzrostu udziału energii elektrycznej w końcowym zużyciu energii oraz rozbudowy źródeł odnawialnych. W tym procesie pomocna może okazać się współpraca międzynarodowa. W tym celu, Instytut Reform wraz z Międzynarodową Grupą Izb Handlowych (IGCC) w dniu 21.06.2023 r. zorganizował spotkanie, podczas którego omówiono obecny stan prac i możliwych form współdziałania na rzecz zielonej elektryfikacji. Bardzo dziękujemy Polsko-Hiszpańskiej Izbie Gospodarczej (PHIG) za koordynację procesu.

Podczas wydarzenia Aleksander Śniegocki z Instytutu Reform przedstawił znaczenie zielonej elektryfikacji oraz związane z nią najważniejsze wyzwania i rekomendacje, które sformułowano wraz z interesariuszami. Perspektywę zagranicznych inwestorów przedstawił Michał Sobczyk reprezentujący jednocześnie EDP Renewables, PHIG oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej. Wspólnie przedyskutowano m.in. rolę izb handlowych i zagranicznych firm oraz obustronne korzyści ze współpracy w różnych formatach. Poniżej dostępne jest szczegółowe podsumowanie spotkania oraz prezentacje prelegentów (w języku angielskim).

Dokumenty do pobrania

thumbnail

Perspectives of Foreign Investors on Energy Market in Poland

Perspectives of Foreign Investors on Energy Market in Poland – Presentation of EDPRdownloadPobierz
thumbnail

Green electrification in Poland

Green electrification in Poland – Presentation of the Reform InstitutedownloadPobierz
thumbnail

Energy for cooperation

Energy for cooperation – Summary of the meetingdownloadPobierz