Energia do współpracy - spotkanie z izbami handlowymi wokół zielonej elektryfikacji

Energia do współpracy - spotkanie z izbami handlowymi wokół zielonej elektryfikacji

O projekcie

Utrzymanie pozycji Polski jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów wymaga wdrożenia reform na rzecz zielonej elektryfikacji – wzrostu udziału energii elektrycznej w końcowym zużyciu energii oraz rozbudowy źródeł odnawialnych. W tym procesie pomocna może okazać się współpraca międzynarodowa. W tym celu, Instytut Reform wraz z Międzynarodową Grupą Izb Handlowych (IGCC) w dniu 21.06.2023 r. zorganizował spotkanie, podczas którego omówiono obecny stan prac i możliwych form współdziałania na rzecz zielonej elektryfikacji. Bardzo dziękujemy Polsko-Hiszpańskiej Izbie Gospodarczej (PHIG) za koordynację procesu.

Podczas wydarzenia Aleksander Śniegocki z Instytutu Reform przedstawił znaczenie zielonej elektryfikacji oraz związane z nią najważniejsze wyzwania i rekomendacje, które sformułowano wraz z interesariuszami. Perspektywę zagranicznych inwestorów przedstawił Michał Sobczyk reprezentujący jednocześnie EDP Renewables, PHIG oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej. Wspólnie przedyskutowano m.in. rolę izb handlowych i zagranicznych firm oraz obustronne korzyści ze współpracy w różnych formatach. Poniżej dostępne jest szczegółowe podsumowanie spotkania oraz prezentacje prelegentów (w języku angielskim).

Dokumenty do pobrania

thumbnail

Green electrification in Poland

Green electrification in Poland – Presentation of the Reform InstitutedownloadPobierz
thumbnail

Energy for cooperation

Energy for cooperation – Summary of the meetingdownloadPobierz
thumbnail

Perspectives of Foreign Investors on Energy Market in Poland

Perspectives of Foreign Investors on Energy Market in Poland – Presentation of EDPRdownloadPobierz