Rozpakowujemy REPowerEU: co plan oznacza dla budynków?

Rozpakowujemy REPowerEU: co plan oznacza dla budynków?

O projekcie

W serii raportów z cyklu „Rozpakowujemy REPowerEU” Instytut Reform we współpracy z PORT PC przybliża najważniejsze zmiany jakie przynosi plan Unii Europejskiej przyspieszenia odejścia od rosyjskich paliw kopalnych - REPowerEU. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi oddziaływania planu REPowerEU na sektor budynków.

Pierwsza publikacja „Rozpakowujemy REPowerEU: Kierunek na zdrowe i przyjazne energetycznie domy” pokazuje jakie korzyści przyniesie kompleksowe podejście do zielonej renowacji budynków. Ogromny zakres opisywanych korzyści jednoznacznie wskazuje, iż przyspieszona transformacja zasobów budynkowych wykorzystująca najbardziej efektywne technologie, jest w szerokorozumianym interesie społecznym. Kierunek na zdrowe budynki i czyste powietrze wokół ma być standardem, a nie luksusem. W publikacji przedstawione zostały zmiany prawne w dyrektywie EPBD, które mają wdrożyć falę renowacji budynków w państwach Unii. Wskazane są również zadania będące po stronie państw członkowskich. Będą one obejmować m.in. wdrożenie standardu budynków zeroemisyjnych, który będą musiały spełnić wszystkie nowe budynki od 2030 roku (budynki publiczne od 2027), wprowadzenie konieczności przystosowania nowych budynków do użytkowania fotowoltaiki, wprowadzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków – co ma przyczynić się do ujednolicenia standardów i spójnego podejścia do klas energetycznych, czy zorganizowanie systemu, który pomoże zmodernizować budynki o najniższym standardzie energetycznym.

Druga publikacja "Jak Europa oszczędza energię i odchodzi od zużycia paliw kopalnych w budynkach?" pokazuje wprowadzane zmiany prawne, które w istotny sposób wpływają na renowacje budynków, w tym zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, czy rozwój technologii pomp ciepła. Podkreślana jest konieczność kompleksowego podejścia do tych wyzwań wskazując wyliczenia realnych korzyści wynikających z obniżenia kosztów za zużywaną energię. Ponadto, przedstawiony został przegląd działań poszczególnych państw w Unii na kryzys energetyczny. Większość państw już wdraża ambitne działania zaproponowane przez UE polegające na promocji oszczędności energii, odchodzeniu od dotacji publicznych dla urządzeń na paliwa kopalne, czy wprowadzaniu zakazów stosowania nowych kotłów gazowych lub olejowych w budynkach. Raport przedstawia również zachodzące zmiany, które unaoczniają konieczność odważnych decyzji i przyspieszenia transformacji również w Polsce.

Trzecia publikacja, "Koniec z wampirami energetycznymi" przybliża skalę problemów oraz wskazuje, co może zrobić polski rząd – działając w porozumieniu z resztą państw europejskich – by im zaradzić. W materiale przedstawione zostały podstawowe dane dotyczące budynkowych „wampirów energetycznych” w Polsce, a także omówione inicjatywy podejmowane na poziomie unijnym w celu przyspieszenia modernizacji najbardziej energochłonnych budynków. Wyjaśnione zostało również znaczenie przejrzystego systemu klas energetycznych budynków, a także minimalnych norm charakterystyki energetycznej (MEPS), włączając w to konkretne zobowiązania, które mogą wziąć na siebie rządy państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie walki z „wampirami energetycznymi”. Raport kończy się sformułowaniem rekomendacji dla polskiej administracji publicznej w zakresie kluczowych działań, które powinny zostać podjęte w kolejnych latach, by rozwiązać problem „wampirów energetycznych”.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami.

Dokumenty do pobrania

thumbnail

Rozpakowujemy REPowerEU: Jak Europa oszczędza energię i odchodzi od zużycia paliw kopalnych w budynkach?

Rozpakowujemy REPowerEU: Jak Europa oszczędza energię i odchodzi od zużycia paliw kopalnych w budynkach? downloadPobierz
thumbnail

Rozpakowujemy REPowerEU: Kierunek na zdrowe i przyjazne energetycznie domy

Rozpakowujemy REPowerEU: Kierunek na zdrowe i przyjazne energetycznie domy downloadPobierz
thumbnail

Rozpakowujemy REPowerEU: Koniec z "wampirami energetycznymi"

Rozpakowujemy REPowerEU: Koniec z "wampirami energetycznymi"downloadPobierz