Efektywne instrumenty wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w Polsce

Efektywne instrumenty wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w Polsce

O projekcie

Modernizacja energetyczna budynków w Polsce jest kluczowa dla ochrony klimatu, poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz walki z ubóstwem energetycznym. Raport Efektywne instrumenty wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w Polsce przygotowany przez Instytut Reform dla Fali Renowacji przestawia szereg szczegółowych rekomendacji zmian systemu wsparcia renowacji budynków jednorodzinnych i publicznych.

Raport podkreśla, że połączenie poprawy efektywności energetycznej oraz wymiany źródeł ciepła w polskich budynkach jest niezbędne dla realizacji unijnych celów klimatyczno-energetycznych oraz krajowej Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Modernizacja energetyczna powinna być masowa, głęboka i kompleksowa, przy priorytetowym traktowaniu najbardziej energochłonnych budynków. Chociaż obecny system wsparcia renowacji budynków osiągnął dużą skalę, nadal zbyt słabo promuje głębokie i kompleksowe modernizacje oraz nie dociera w wystarczającym stopniu do najmniej efektywnych energetycznie budynków.

Zawarte w raporcie szczegółowe rekomendacje reform oparte są na analizie ponad 20 dobrych praktyk z całej Europy. Wśród kluczowych kierunków zmian znajduje się zwiększenie poziomów i intensywności wsparcia oraz powiązanie go z efektami inwestycji, wprowadzenie One-Stop-Shopów oraz systemu klas energetycznych, a także konieczność wdrożenia systemu zarządzania danymi na temat wykorzystania energii w budynkach publicznych oraz uwzględnienie specyfiki budynków zabytkowych.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Fali Renowacji.