Zarząd

Aleksander Śniegocki

Aleksander Śniegocki

Prezes

Aleksander kieruje Instytutem Reform oraz nadzoruje prace analityczne skupione wokół polityki klimatycznej i transformacji energetycznej. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie realizacji ilościowych i jakościowych ocen wpływu polityk publicznych (m.in. w obszarze innowacji, rozwoju regionalnego, cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju) oraz przygotowania dokumentów strategicznych. Aleksander skupia się na tworzeniu i zarządzaniu systemowymi projektami sprzyjającymi usprawnianiu polityki publicznej zarówno w Polsce, jak i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie zdobywał poprzez wdrażanie krajowych i unijnych projektów badawczych, m. in. w ramach programu Horyzont 2020, oraz doradztwo na rzecz administracji publicznej i sektora prywatnego. Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

e-mailaleksander.sniegocki@ireform.eu
Zofia Wetmańska

Zofia Wetmańska

Wiceprezeska

Zofia odpowiada za strategię rozwoju oraz ofertę Instytutu. Jest odpowiedzialna za kontakt z partnerami i relacje z interesariuszami. Ponadto, Zofia zajmuje się jakościową i ilościową oceną europejskich i krajowych polityk na poziomie makro- i sektorowym, w celu zbudowania podstaw dla systemowego myślenia o polityce klimatycznej i energetycznej w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestniczyła w projektach strategicznych i pracach badawczych na rzecz administracji publicznej, sektora pozarządowego i biznesu. Zofia była zaangażowana w prace Technicznej Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Zrównoważonego Finansowania i nadal aktywnie uczestniczy w dyskusjach poświęconych tej tematyce jako starsza analityczka ds. taksonomii w Climate Bonds Initiative. Absolwentka studiów magisterskich na Imperial College w Londynie, gdzie specjalizowała się w zagadnieniach związanych z ekonomią i polityką środowiskową oraz University of Southampton, gdzie skończyła klimatologię.

e-mailzofia.wetmanska@ireform.eu

Rada Fundacji

Ilona Jędrasik

Ilona Jędrasik

Przewodnicząca Rady

Ekspertka od polityki publicznej i komunikacji. Od wielu lat związana jest z trzecim sektorem. Od 2009 r. zajmuje się polityką klimatyczną i energetyczną – najpierw w Koalicji Klimatycznej, a obecnie w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, jako Członkini Zarządu Fundacji oraz Kierowniczka Programu Infrastruktura Paliw Kopalnych w Polsce. Za swoją pracę na rzecz ochrony klimatu została uznana jedną z 25 Liderek Zrównoważonego Rozwoju magazynu Forbes (2021) oraz wybrana do grona Europejskich Liderów Fundacji Obama (2022). Jest absolwentką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych z zakresu polityki zagranicznej w Collegium Civitas i PISM. Obecnie przygotowuje doktorat w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką Szkoły Liderów Politycznych.

Piotr Dmuchowski

Piotr Dmuchowski

Członek Rady

Od września 2022 Piotr Dmuchowski jest Członkiem Zarządu jednego z największych funduszy inwestycyjnych w Polsce TFI PZU odpowiedzialnym za pion inwestycji. Wcześniej przez niemal 15 lat pracował w banku HSBC, gdzie sprawował funkcję dyrektora zarządzającego departamentem Global Markets oraz Skarbnika w Polsce. Pracował między innymi przy emisji polskich obligacji w Chinach (Panda bonds) oraz pierwszych zielonych obligacjach skarbowych na świecie wyemitowanych przez Polskę w grudniu 2016. Od 2019 roku pełni również rolę koordynatora regionalnego CEESSA (Europa Środkowa, RPA, Izrael, Turcja) w zakresie produktów i projektów związanych z ESG (Enivronmental, Social and Governance) w ramach HSBC Global Markets. Posiada tytuł magistra Finansów Międzynarodowych SGH. Jest również absolwentem Heriot-Watt University w Edynburgu z tytułem First Class Master of Arts with Honours. W marcu 2020 ukończył podyplomowe studia “Sustainable Business” na University of Cambridge.

Ignacy Morawski

Ignacy Morawski

Członek Rady

Główny ekonomista Pulsu Biznesu, dyrektor centrum analiz SpotData, należącego do wydawcy PB. Przez wiele lat pracował jako ekonomista w sektorze bankowym (m.in. banku WestLB, czy Polskim Banku Przedsiębiorczości). W latach 2012-16 zdobył wiele wyróżnień w rankingach dla analityków makroekonomicznych, zajmując m.in. dwukrotnie miejsce na podium konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowanego przez "Rzeczpospolitą" i Narodowy Bank Polski. W 2017 roku znalazł się na liście New Europe 100, wyróżniającej najbardziej innowacyjne osoby Europy Środkowej, publikowanej przez „Financial Times”. W 2019 r. wyróżniony przez ThinkTank jako jeden z 10 ekonomistów najbardziej słuchanych przez polski biznes. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.