Zespół

Aleksander Śniegocki

Aleksander Śniegocki

Prezes, Kierownik ds. analiz ekonomicznych.

Aleksander kieruje Instytutem Reform oraz nadzoruje prace analityczne skupione wokół polityki klimatycznej i transformacji energetycznej. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie realizacji ilościowych i jakościowych ocen wpływu polityk publicznych (m.in. w obszarze innowacji, rozwoju regionalnego, cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju) oraz przygotowania dokumentów strategicznych. Aleksander skupia się na tworzeniu i zarządzaniu systemowymi projektami sprzyjającymi usprawnianiu polityki publicznej zarówno w Polsce, jak i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie zdobywał poprzez wdrażanie krajowych i unijnych projektów badawczych, m. in. w ramach programu Horyzont 2020, oraz doradztwo na rzecz administracji publicznej i sektora prywatnego. Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

e-mailaleksander.sniegocki@ireform.eu
Zofia Wetmańska

Zofia Wetmańska

Wiceprezeska, Kierowniczka ds. analiz regulacyjnych

Zofia odpowiada za strategię rozwoju oraz ofertę Instytutu. Jest odpowiedzialna za kontakt z partnerami i relacje z interesariuszami. Ponadto, Zofia zajmuje się jakościową i ilościową oceną europejskich i krajowych polityk na poziomie makro- i sektorowym, w celu zbudowania podstaw dla systemowego myślenia o polityce klimatycznej i energetycznej w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestniczyła w projektach strategicznych i pracach badawczych na rzecz administracji publicznej, sektora pozarządowego i biznesu. Zofia była zaangażowana w prace Technicznej Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Zrównoważonego Finansowania i nadal aktywnie uczestniczy w dyskusjach poświęconych tej tematyce jako managerka ds. taksonomii w Climate Bonds Initiative. Absolwentka studiów magisterskich na Imperial College w Londynie, gdzie specjalizowała się w zagadnieniach związanych z ekonomią i polityką środowiskową oraz University of Southampton, gdzie skończyła klimatologię.

e-mailzofia.wetmanska@ireform.eu
Maciej Lipiński

Maciej Lipiński

Analityk ds. Polityki energetyczno-klimatycznej

Maciej w Instytucie zajmuje się analizą i oceną europejskich i krajowych polityk w zakresie energii i klimatu. Posiada doświadczenie w konsultingu dla sektora energetycznego, działaniach z zakresu open source intelligence oraz w analizie regulacyjnej, zdobyte na stanowiskach starszego analityka w Esperis oraz stażysty w Komisji Europejskiej (sekcja prawna Dyrekcji Generalnej ds. Energii). Jest absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku prawo oraz Centrum Prawa Brytyjskiego UW.

e-mailmaciej.lipinski@ireform.eu
Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Analityczka ds. Polityki energetyczno-klimatycznej

Maria jest analityczką do spraw polityki klimatyczno-energetycznej. Wcześniej pracowała jako redaktorka w GLOBENERGII, gdzie przygotowywała artykuły i poradniki branżowe z zakresu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, termomodernizacji i dofinansowań, a także prowadziła webinary i pomagała w organizacji wydarzeń. Z wykształcenia magister inżynier – absolwentka kierunku Ekologiczne Źródła Energii na Akademii Górniczo-Hutniczej.

e-mailmaria.niewitala-rej@ireform.eu
Aneta Stefańczyk

Aneta Stefańczyk

Analityczka ds. polityk publicznych

Aneta zajmuje się w Instytucie realizacją projektów dotyczących oceny europejskich i krajowych polityk dekarbonizacji i transformacji energetycznej. Specjalizuje się także w analizach ilościowych i przetwarzaniu danych. Aneta ma doświadczenie w zakresie analizy rynków finansowych oraz prognozowania wskaźników koniunktury w gospodarce światowej, zdobyte na stanowisku ekonomistki w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Zajmowała się także analizami ilościowymi i jakościowymi z zakresu ekonomii społecznej, uczestnicząc w projektach badawczych na rzecz administracji publicznej realizowanych dla innych organizacji pozarządowych. Jest absolwentką studiów licencjackich w SGH na kierunku ekonomia oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie w Maastricht, gdzie ukończyła kierunek ekonometria i badania operacyjne

e-mailaneta.stefanczyk@ireform.eu
Agnieszka Boratyńska

Agnieszka Boratyńska

Project Manager

Agnieszka dołączyła do Instytutu Reform we wrześniu 2023 roku. Jest odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi etapami realizacji projektów oraz współpracą z krajowymi i zagranicznymi partnerami fundacji. Swoją karierę rozpoczęła w sektorze finansowym pracując na stanowiskach administracyjnych w Deutsche Banku oraz w funduszu Enterprise Investors. Następnie doświadczenie zdobywała w Banku Światowym, koordynując projekty inwestycyjne i doradcze z zakresu efektywności energetycznej, rozwoju regionalnego oraz planowania przestrzennego. Przed dołączeniem do Instytutu pracowała w Microsofcie i prowadziła projekty mające na celu wprowadzenie nowych technologii do podmiotów sektora publicznego. Ukończyła polonistykę i logopedię na Uniwersytecie Warszawskim.

e-mailagnieszka.boratynska@ireform.eu
Karolina Grek

Karolina Grek

Młodsza ekspertka ds. programów

Karolina wspiera analizy polityk klimatycznych i energetycznych na szczeblu unijnym i krajowym oraz wdrażanie procesów projektowych. Wcześniej pracowała w Dziale Ekonomicznym Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, gdzie podczas brytyjskiej Prezydencji COP26 kierowała i realizowała projekty związane z zeroemisyjnością, wpółpracując z największymi polskimi firmami i najlepszymi uczelniami. Studentka Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki w ramach Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczka V edycji Akademii Liderek Biznesu Fundacji im. Lesława A. Pagi.

e-mailkarolina.grek@ireform.eu
Krystyna Kowalska

Krystyna Kowalska

Specjalistka ds. operacyjnych

Krystyna jest specjalistką ds. operacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kierowania biurem, zarządzania projektami i organizacji wydarzeń. W Instytucie Reform odpowiada za działania na rzecz wewnętrznego rozwoju organizacji, tworzenie i realizację polityk i procedur oraz procesy administracyjno-finansowe. Wcześniej pracowała na rzecz współpracy pomiędzy Unią Europejską a Izraelem w Ambasadzie Izraela i w Fundacji ELNET-Poland oraz wspierała efektywność energetyczną w ramach pracy w Krajowej Agencji Poszanowania Energii i w firmie Procesy Inwestycyjne. Ukończyła hebraistykę na Uniwersytecie Warszawskim.

e-mailkrystyna.kowalska@ireform.eu
Współpracownicy →