Zespół

Aleksander Śniegocki

Aleksander Śniegocki

Prezes, Kierownik ds. analiz ekonomicznych.

Aleksander kieruje Instytutem Reform oraz nadzoruje prace analityczne skupione wokół polityki klimatycznej i transformacji energetycznej. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie realizacji ilościowych i jakościowych ocen wpływu polityk publicznych (m.in. w obszarze innowacji, rozwoju regionalnego, cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju) oraz przygotowania dokumentów strategicznych. Aleksander skupia się na tworzeniu i zarządzaniu systemowymi projektami sprzyjającymi usprawnianiu polityki publicznej zarówno w Polsce, jak i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Doświadczenie zdobywał poprzez wdrażanie krajowych i unijnych projektów badawczych, m. in. w ramach programu Horyzont 2020, oraz doradztwo na rzecz administracji publicznej i sektora prywatnego. Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

e-mailaleksander.sniegocki@ireform.eu
Zofia Wetmańska

Zofia Wetmańska

Wiceprezeska, Kierowniczka ds. analiz regulacyjnych

Zofia odpowiada za strategię rozwoju oraz ofertę Instytutu. Jest odpowiedzialna za kontakt z partnerami i relacje z interesariuszami. Ponadto, Zofia zajmuje się jakościową i ilościową oceną europejskich i krajowych polityk na poziomie makro- i sektorowym, w celu zbudowania podstaw dla systemowego myślenia o polityce klimatycznej i energetycznej w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestniczyła w projektach strategicznych i pracach badawczych na rzecz administracji publicznej, sektora pozarządowego i biznesu. Zofia była zaangażowana w prace Technicznej Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Zrównoważonego Finansowania i nadal aktywnie uczestniczy w dyskusjach poświęconych tej tematyce jako managerka ds. taksonomii w Climate Bonds Initiative. Absolwentka studiów magisterskich na Imperial College w Londynie, gdzie specjalizowała się w zagadnieniach związanych z ekonomią i polityką środowiskową oraz University of Southampton, gdzie skończyła klimatologię.

e-mailzofia.wetmanska@ireform.eu
Wojciech Augustowski

Wojciech Augustowski

Starszy analityk ds. polityk publicznych

Wojciech w Instytucie zajmuje się projektami związanymi z jakościową analizą krajowych i europejskich polityk publicznych oraz wypracowywaniem dla nich zaleceń i rekomendacji. Ponadto, Wojciech jest odpowiedzialny za rozwój i realizację projektów z sektora governance. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w administracji centralnej, polegające m.in. na tworzeniu i realizacji projektów strategicznych, doradczych i legislacyjnych. W latach 2010-2015 pracował w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w latach 2015-2024 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w tym jako Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji, a następnie Naczelnik Wydziału ds. Miast i Adaptacji do Zmian Klimatu. Jest absolwentem Filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu tworzenia i ewaluacji polityk publicznych w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, a także z zakresu organizacji i prowadzenia konsultacji publicznych.

e-mailwojciech.augustowski@ireform.eu
Rafał Bajczuk

Rafał Bajczuk

Starszy Analityk ds. polityki klimatyczno-energetycznej

Rafał w Instytucie zajmuje się projektami związanymi z transformacją energetyczną sektora energetycznego oraz elektromobilnością. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy analityka ds. polityki energetyczno-klimatycznej oraz w rzecznictwie i doradztwie politycznym. Wcześniej w latach 2012-2019 pracował jako analityk w rządowym think-tanku Ośrodek Studiów Wschodnich oraz w latach 2019 – 2023 w organizacjach pozarządowych Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych i Transport & Environment. Jest absolwentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowych studiów funkcjonowania rynku energii w Szkole Głównej Handlowej.

e-mailrafal.bajczuk@ireform.eu
Klaudia Janik

Klaudia Janik

Analityczka ds. polityki klimatyczno-energetycznej

Klaudia w Instytucie zajmuje się projektami związanymi z transformacją energetyczną oraz polityką klimatyczną. Specjalizuje się w dekarbonizacji ciepłownictwa i ogrzewnictwa, a swoje doświadczenie zdobywała pracując w Euros Energy przy projekcie Ciepłowni Przyszłości w Lidzbarku Warmińskim oraz wykonując prace analityczno-koncepcyjne dla sektora energetycznego jako konsultantka w Ramboll. W przeszłości była zaangażowana w działalność strategiczną na rzecz administracji publicznej w zakresie efektywności energetycznej i renowacji budynków w Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Energetyka na Politechnice Warszawskiej.

e-mailklaudia.janik@ireform.eu
Maciej Lipiński

Maciej Lipiński

Analityk ds. Polityki energetyczno-klimatycznej

Maciej w Instytucie zajmuje się analizą i oceną europejskich i krajowych polityk w zakresie energii i klimatu. Posiada doświadczenie w konsultingu dla sektora energetycznego, działaniach z zakresu open source intelligence oraz w analizie regulacyjnej, zdobyte na stanowiskach starszego analityka w Esperis oraz stażysty w Komisji Europejskiej (sekcja prawna Dyrekcji Generalnej ds. Energii). Jest absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku prawo oraz Centrum Prawa Brytyjskiego UW.

e-mailmaciej.lipinski@ireform.eu
Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Analityczka ds. Polityki energetyczno-klimatycznej

Maria jest analityczką do spraw polityki klimatyczno-energetycznej. Wcześniej pracowała jako redaktorka w GLOBENERGII, gdzie przygotowywała artykuły i poradniki branżowe z zakresu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, termomodernizacji i dofinansowań, a także prowadziła webinary i pomagała w organizacji wydarzeń. Z wykształcenia magister inżynier – absolwentka kierunku Ekologiczne Źródła Energii na Akademii Górniczo-Hutniczej.

e-mailmaria.niewitala-rej@ireform.eu
Aneta Stefańczyk

Aneta Stefańczyk

Analityczka ds. polityk publicznych

Aneta zajmuje się w Instytucie realizacją projektów dotyczących oceny europejskich i krajowych polityk dekarbonizacji i transformacji energetycznej. Specjalizuje się także w analizach ilościowych i przetwarzaniu danych. Aneta ma doświadczenie w zakresie analizy rynków finansowych oraz prognozowania wskaźników koniunktury w gospodarce światowej, zdobyte na stanowisku ekonomistki w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Zajmowała się także analizami ilościowymi i jakościowymi z zakresu ekonomii społecznej, uczestnicząc w projektach badawczych na rzecz administracji publicznej realizowanych dla innych organizacji pozarządowych. Jest absolwentką studiów licencjackich w SGH na kierunku ekonomia oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie w Maastricht, gdzie ukończyła kierunek ekonometria i badania operacyjne

e-mailaneta.stefanczyk@ireform.eu
Aneta Wieczerzak-Krusińska

Aneta Wieczerzak-Krusińska

Starsza specjalistka ds. komunikacji

Aneta kieruje zarówno komunikacją zewnętrzną, jak i wewnętrzną w Instytucie Reform. Odpowiada za przygotowanie, wdrażanie i zarządzanie strategią komunikacji. Dodatkowo, zajmuje się relacjami z mediami, a także kompleksową koordynacją działań promocyjnych i aktywności rzeczniczych. Posiada doświadczenie w obszarze marketingu i PR, a także zarządzania interesariuszami. W ramach projektów realizowanych dla organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych korporacji zdobyła praktyczną wiedzę w zakresie budowania strategii marek oraz prowadzenia projektów rebrandingowych. Była zaangażowania w organizowanie i koordynację wydarzeń zewnętrznych i wewnętrznych, a także działania w zakresie zarządzania mediami społecznościowymi. Kierowała pracą kilkudziesięcioosobowej grupy roboczej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w ramach przygotowań do podpisania Porozumienia sektorowego na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej. W przeszłości pracowała w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej oraz w firmach rozwijających odnawialne źródła energii w Polsce – Ørsted i Equinor. Przed tymi doświadczeniami, przez kilkanaście lat była dziennikarką ekonomiczną związaną m.in. z „Rzeczpospolitą”, „Gazetą Giełdy i Inwestorów Parkiet”, „Bloomberg Businessweek Polska”, „Press” oraz Polskim Radiem Lublin. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, a także 24. edycji programu Szkoła Strategii Marki przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR. Ukończyła szkolenia z zakresu Zarządzania Mediami Społecznościowymi w Szkole Mistrzów Reklamy.

e-mailaneta.wieczerzak@ireform.eu
Agnieszka Boratyńska

Agnieszka Boratyńska

Senior Project Manager

Agnieszka dołączyła do Instytutu Reform we wrześniu 2023 roku. Jest odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi etapami realizacji projektów oraz współpracą z krajowymi i zagranicznymi partnerami fundacji. Swoją karierę rozpoczęła w sektorze finansowym pracując na stanowiskach administracyjnych w Deutsche Banku oraz w funduszu Enterprise Investors. Następnie doświadczenie zdobywała w Banku Światowym, koordynując projekty inwestycyjne i doradcze z zakresu efektywności energetycznej, rozwoju regionalnego oraz planowania przestrzennego. Przed dołączeniem do Instytutu pracowała w Microsofcie i prowadziła projekty mające na celu wprowadzenie nowych technologii do podmiotów sektora publicznego. Ukończyła polonistykę i logopedię na Uniwersytecie Warszawskim.

e-mailagnieszka.boratynska@ireform.eu
Barbara Celebucka

Barbara Celebucka

Junior Project Manager

Barbara zajmuje się zarządzaniem projektami oraz wsparciem ich realizacji. Swoje doświadczenie budowała w sektorze pozarządowym współpracując z przedstawicielami administracji oraz biznesu. Kierowała projektami z zakresu rozwoju lokalnego oraz rewitalizacji, angażując sektor prywatny w procesy zmian. Zajmowała się również badaniami jakościowymi, diagnozami lokalnymi oraz budowaniem strategii na rzecz organizacji pozarządowych i rozwoju społeczności lokalnych. Ukończyła kulturoznawstwo oraz socjologię przestrzeni na Uniwersytecie Wrocławskim.

e-mailbarbara.celebucka@ireform.eu
Karolina Grek

Karolina Grek

Ekspertka ds. programów

Karolina wspiera analizy polityk klimatycznych i energetycznych na szczeblu unijnym i krajowym oraz wdrażanie procesów projektowych. Wcześniej pracowała w Dziale Ekonomicznym Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, gdzie podczas brytyjskiej Prezydencji COP26 kierowała i realizowała projekty związane z zeroemisyjnością, wpółpracując z największymi polskimi firmami i najlepszymi uczelniami. Studentka Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki w ramach Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Alumnka V edycji Akademii Liderek Biznesu Fundacji im. Lesława A. Pagi.

e-mailkarolina.grek@ireform.eu
Krystyna Kowalska

Krystyna Kowalska

Starsza specjalistka ds. operacyjnych

Krystyna jest specjalistką ds. operacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kierowania biurem, zarządzania projektami i organizacji wydarzeń. W Instytucie Reform odpowiada za działania na rzecz wewnętrznego rozwoju organizacji, tworzenie i realizację polityk i procedur oraz procesy administracyjno-finansowe. Wcześniej pracowała na rzecz współpracy pomiędzy Unią Europejską a Izraelem w Ambasadzie Izraela i w Fundacji ELNET-Poland oraz wspierała efektywność energetyczną w ramach pracy w Krajowej Agencji Poszanowania Energii i w firmie Procesy Inwestycyjne. Ukończyła hebraistykę na Uniwersytecie Warszawskim.

e-mailkrystyna.kowalska@ireform.eu
Współpracownicy →