„Remanent czy pomysł na przyszłość?” Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu pod lupą ekspertów

„Remanent czy pomysł na przyszłość?” Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu pod lupą ekspertów

O projekcie

W niniejszym opracowaniu przyglądamy się polskiemu Krajowemu Planowi na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK). Plan ten powinien stanowić jeden z kluczowych dokumentów planistycznych państwa oraz ważny punkt odniesienia dla strategii i programów krajowych w zakresie szeroko pojętej transformacji energetycznej i ochrony klimatu. Po trzech latach od przyjęcia pierwszej wersji KPEiK przychodzi czas na jego aktualizację. Jest to dobry moment na krytyczną ocenę treści dokumentu oraz procesu jego przygotowania. Czy faktycznie był on punktem odniesienia dla działań rządowych? Czy udało się w nim zdefiniować kluczowe dylematy polskiej energetyki obecnej dekady? Na co należy zwrócić uwagę przyaktualizacji Planu?

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Dokumenty do pobrania

thumbnail

„Remanent czy pomysł na przyszłość? Ocena Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu po trzech latach od przyjęcia”

„Remanent czy pomysł na przyszłość? Ocena Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu po trzech latach od przyjęcia” - analizadownloadPobierz