Aktualizacja KPEiK: czy jesteśmy gotowi na 2030 r.? – podsumowanie Okrągłego Stołu Instytutu Reform

Aktualizacja KPEiK: czy jesteśmy gotowi na 2030 r.? – podsumowanie Okrągłego Stołu Instytutu Reform

O projekcie

Pod koniec czerwca tego roku, Polska powinna przedstawić wstępną wersję zaktualizowanego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, w którym należy kompleksowo określić sposoby realizacji celów energetyczno-klimatycznych kraju do 2030 r. Obecny tekst KPEiK wymaga gruntownych zmian, które powinny uwzględniać nowe cele unijne do 2030 r. oraz lekcje płynące z kryzysu energetycznego. Istotne będzie również przedstawienie perspektywy do 2040 r. spójnej z kierunkiem transformacji do neutralności klimatycznej.

Ze względu na kluczową rolę aktualizacji KPEiK dla zarządzania polityką energetyczno-klimatyczną w Polsce oraz działając na rzecz poszerzenia udziału interesariuszy w tym procesie, Instytut Reform zorganizował w 19 kwietnia 2023 r. Okrągły Stół online poświęcony tej kwestii.

Wyzwania związane z aktualizacją KPEiK oraz zalecenia Komisji Europejskiej w tym zakresie przybliżyli Zofia Wetmańska oraz Aleksander Śniegocki. Perspektywę administracji publicznej przedstawił Pan Adam Długołęcki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a stanowisko biznesu reprezentował m.in. Pan Jakub Safjański z Konfederacji Lewiatan. Do prezentacji odniósł się również Pan Krzysztof Mrozek z Polskiej Zielonej Sieci.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania oraz jego podsumowaniem.

Dokumenty do pobrania

thumbnail

Prezentacja ze spotkania - KPEiK na nowo

Prezentacja ze spotkania - KPEiK na nowo - Aleksander Śniegocki i Zofia Wetmańska, Instytut ReformdownloadPobierz
thumbnail

Aktualizacja KPEiK: czy jesteśmy gotowi na 2030 r.?

Aktualizacja KPEiK: czy jesteśmy gotowi na 2030 r.? - podsumowanie Okrągłego StołudownloadPobierz