Nie możemy zmarnować szansy na odblokowanie potencjału zielonej elektryfikacji: apel ws. aktualizacji PEP2040 i KPEiK

Nie możemy zmarnować szansy na odblokowanie potencjału zielonej elektryfikacji: apel ws. aktualizacji PEP2040 i KPEiK

O projekcie

30.06.2023r.

W imieniu przedstawicieli organizacji zrzeszających odbiorców i producentów energii, w tym firm z sektorów OZE, elektromobilności, zrównoważonego budownictwa, przemysłu oraz nowoczesnych technologii, a także ekspertów z think tanków, apelujemy do rządu o stworzenie pola do dialogu i wspólnego wypracowania najważniejszych zmian, które odblokują potencjał zielonej elektryfikacji. Odpowiednie rozstrzygnięcia powinny się znaleźć w aktualizowanych obecnie średnio- i długoterminowych dokumentach strategicznych – w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) oraz Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040).

Zielona elektryfikacja, czyli zwiększenie udziału energii elektrycznej w różnych sektorach, takich jak transport czy ogrzewanie, przy jednoczesnym rozwoju źródeł odnawialnych, szczególnie energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, jest kluczowa dla ograniczenia zależności Polski od paliw kopalnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych w całej polskiej gospodarce, a tym samym dla utrzymania jej konkurencyjności.

Dotychczasowy postęp we wprowadzaniu reform, mimo niektórych pozytywnych zmian, jest zbyt powolny i ma fragmentaryczny charakter. Dlatego, zidentyfikowanie potencjalnych rozwiązań potrzebnych do odblokowania pełnego potencjału zielonej elektryfikacji powinno stać się priorytetowym pakietem działań w ramach polityki energetycznej.

W związku z powyższym, wskazujemy obszary kluczowe dla powodzenia zielonej elektryfikacji. Jednym z nich jest nowe podejście do zarządzania rozwojem infrastruktury sieciowej. Musi ono opierać się na jasnych i transparentnych zasadach, zapewniać elastyczność i skuteczność realizowanych działań rozwojowych oraz uwzględniać długoterminową perspektywę dojścia do neutralności klimatycznej.

Sukces zielonej elektryfikacji zależeć będzie także od sprawnego wydawania zezwoleń na inwestycje w OZE oraz infrastrukturę sieciową i magazyny energii. Obejmuje to m.in. inwestycje w cyfryzację oraz wzmocnienie kadrowe instytucji odpowiadających za wydawanie zezwoleń, uproszczenie procedur dla inwestycji zakładających repowering istniejących instalacji oraz wdrożenie obszarów docelowych dla OZE do krajowego porządku prawnego.

Jednocześnie podkreślamy gotowość do konstruktywnej współpracy z administracją publiczną oraz pozostałymi interesariuszami w celu wypracowania odpowiedzi na wyzwania dla zielonej elektryfikacji w Polsce.

Lista sygnatariuszy:

 1. Fundacja Instytut Reform
 2. Fundacja Instytut Zielonej Gospodarki
 3. Fundacja RE-Source Poland Hub
 4. Konfederacja Lewiatan
 5. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
 6. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
 7. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki
 8. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
 9. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
 10. Stowarzyszenie Fala Renowacji
 11. Stowarzyszenie Producentów Cementu
 12. Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

Pełna treść apelu jest dostępna do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania

thumbnail

Apel ws. aktualizacji PEP2040 i KPEiK

Apel ws. aktualizacji PEP2040 i KPEiK - pełna treśćdownloadPobierz