Wyzwania i szanse elektryfikacji ciężkiego transportu drogowego w Polsce

Wyzwania i szanse elektryfikacji ciężkiego transportu drogowego w Polsce

O projekcie

Polski sektor transportu czekają poważne zmiany wynikające z realizowanej polityki klimatycznej, a czasu na zmierzenie się z wyzwaniami oraz wykorzystanie szans z tym związanych jest coraz mniej. Jednym z kluczowych filarów reform jest dekarbonizacja ciężkiego transportu drogowego, która ma liczne uzasadnienia środowiskowe i ekonomiczne. Temu rozwiązaniu szczegółowo przygląda się raport Wyzwania i szanse elektryfikacji ciężkiego transportu drogowego w Polsce przygotowany dla Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych przez Deloitte Polska oraz Instytut Reform.

W publikacji wskazano, jak istotna dla Polski jest szybka transformacja sektora transportu ciężkiego, który obecnie odpowiada za 22% emisji dwutlenku węgla w transporcie ogółem. Zidentyfikowane zostały kluczowe nowe technologie, które mogą pomóc w szybkim rozwoju rynku zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych, takie jak baterie trakcyjne i wodorowe ogniwa paliwowe. W raporcie przedstawiono również najważniejsze bariery związane z elektryfikacją sektora, w tym przede wszystkim niskorozwiniętą infrastrukturę ładowania i niski poziom inwestycji wynikający ze struktury polskiego rynku.

W ramach publikacji, eksperci Instytutu Reform przedstawili zmieniające się unijne otoczenie regulacyjne oraz kluczowe dokumenty, które będą oddziaływały również na polski sektor transportu ciężkiego. Przeanalizowali również dotychczasowe doświadczenia innych państw europejskich w tym obszarze, wskazując na wnioski z nich płynące dla polskiego rządu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem na stronie FFPPE.