Rozpakowujemy REPowerEU: co plan oznacza dla energii z wiatru i słońca?

Rozpakowujemy REPowerEU: co plan oznacza dla energii z wiatru i słońca?

O projekcie

W serii raportów z cyklu „Rozpakowujemy REPowerEU” Instytut Reform we współpracy z PORT PC przybliża najważniejsze zmiany jakie przynosi plan Unii Europejskiej na rzecz szybszego odejścia od rosyjskich paliw kopalnych - REPowerEU. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi oddziaływania planu REPowerEU na sektor OZE.

Pierwsza publikacja „Rozpakowujemy REPowerEU: Czysta energia receptą na kryzys energetyczny” wskazuje na luki między celami wyznaczonymi przez REPowerEU, a obecnymi krajowymi przepisami w obszarze OZE. Kryzys energetyczny wymusza przyspieszenie inwestycji w energetykę odnawialną oraz efektywność energetyczną. Już teraz konieczna jest praca nad przepisami krajowymi, które będą odpowiadać na wyzwania, z jakimi Polska będzie się mierzyć w nadchodzących latach w nowym, znacznie bardziej wymagającym otoczeniu politycznym i gospodarczym. Publikacja podkreśla, że plan REPowerEU zakłada m. in. rozwiązanie problemu powolnych i skomplikowanych procedur udzielania zezwoleń na inwestycje w OZE, uznanie rozwoju OZE za nadrzędny interes publiczny oraz wprowadzenie obszarów docelowych OZE (z ang. go-to areas).

Druga publikacja “Rozpakowujemy REPowerEU: fotowoltaika - sposób na niezależność energetyczną i tanią energię w budynkach” koncentruje się na tych częściach planu Komisji Europejskiej, które dotyczą energetyki słonecznej. Obejmują one inicjatywę na rzecz paneli dachowych, poprawę otoczenia dla inwestycji w instalacje wielkoskalowe, a także unijny sojusz przemysłowy na rzecz energii słonecznej. Pełne wykorzystanie potencjału fotowoltaki jest niezwykle ważne dla uniezależnienia Unii Europejskiej od importu rosyjskich paliw, dlatego stworzenie sprzyjających ram dla rozwoju rynku energetyki słonecznej powinno być traktowane priorytetowo zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

Trzecia publikacja „Rozpakowujemy REPowerEU: społeczności energetyczne - brakujący element układanki” zwraca uwagę na to, że wiele obywatelek i obywateli w Polsce nie ma możliwości zaangażowania się w transformację energetyczną przy obecnych regulacjach rynku energii. Rozwiązaniem mogą być społeczności energetyczne – formuła, która umożliwia obywatelom, małym przedsiębiorcom i władzom lokalnym wytwarzanie, zarządzanie i zużywanie własnej energii. Polskie przepisy znacząco odbiegają jednak od wytycznych unijnych, hamując skuteczny rozwój społeczności. Publikacja zaznacza, że włączenie obywateli do transformacji energetycznej jest jednym z niezbędnych elementów przyspieszenia rozwoju OZE i konieczne jest wdrożenie zmian regulacyjnych, które umożliwią szeroki rozwój społeczności energetycznych w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami.

Dokumenty do pobrania

thumbnail

Rozpakowujemy REPowerEU: fotowoltaika - sposób na niezależność energetyczną i tanią energię w budynkach

Rozpakowujemy REPowerEU: fotowoltaika - sposób na niezależność energetyczną i tanią energię w budynkach - raport downloadPobierz
thumbnail

Rozpakowujemy REPowerEU: raport “Czysta energia receptą na kryzys energetyczny” - wydanie zaktualizowane

Rozpakowujemy REPowerEU: raport “Czysta energia receptą na kryzys energetyczny” - wersja zaktualizowana w zakresie wyników negocjacji z grudnia 2022 r. downloadPobierz
thumbnail

Rozpakowujemy REPowerEU: społeczności energetyczne - brakujący element układanki

Rozpakowujemy REPowerEU: społeczności energetyczne - brakujący element układanki - raportdownloadPobierz