Zielona elektryfikacja gospodarki – międzysektorowe wyzwanie

Zielona elektryfikacja gospodarki – międzysektorowe wyzwanie

O projekcie

Przez ostatni rok analizowaliśmy kluczowe międzysektorowe wyzwania w zakresie zielonej elektryfikacji polskiej gospodarki, która łączy rozwój OZE oraz zwiększenie udziału energii elektrycznej w końcowym zużyciu energii. Razem z reprezentantami środowisk eksperckich, biznesu oraz organizacji pozarządowych, rozmawialiśmy o skutecznych działaniach, które umożliwią osiągnięcie neutralności klimatycznej, a także o kluczowych reformach i tempie zmian oczekiwanych od polityki energetycznej państwa.

W ramach projektu, Instytut Reform zorganizował serię spotkań sektorowych i międzysektorowych, w formule okrągłego stołu. Wydarzenia dotyczyły:

1) wyzwań związanych z rozwojem sieci elektroenergetycznych oraz procedurami w zakresie pozwoleń na zielone inwestycje (permitting):

  • Przełamanie barier administracyjnych dla podaży OZE w Polsce oraz efektywny rozwój infrastruktury dla elektromobilności - 23.11.2023 r. (spotkanie stacjonarne)

Powolny rozwój zeroemisyjnych źródeł energii elektrycznej w Polsce nie tylko pogłębia problemy sektora energetycznego, ale też utrudnia transformację w innych sektorach. Bez dostępu do czystego, konkurencyjnego cenowo prądu nie będzie możliwa dekarbonizacja ogrzewania, transportu czy procesów przemysłowych. Podczas wydarzenia dotyczącego przełamania barier administracyjnych dla podaży OZE w Polsce oraz efektywnej elektryfikacji transportu, przedstawiony został obecny stan prawny, a także zweryfikowano zidentyfikowane bariery i rekomendacje związane z rozwojem sektora transportu oraz OZE.

  • Rewolucja czy ewolucja? Jakiego podejścia do rozwoju sieci energetycznych potrzebujemy? - 26.01.2023r. (spotkanie stacjonarne)

Wraz z intensywnym wzrostem udziału OZE w polskim miksie energetycznym, niezbędny jest dynamiczny rozwój sieci elektroenergetycznych i efektywne zarządzanie nimi. Okrągły Stół dotyczył podejścia, które powinno zostać przyjęte w reformowaniu obecnego systemu i w dalszym rozwoju sieci.

2) strategicznych rozwiązań w zakresie obniżania emisji przez trudne do dekarbonizacji sektory:

  • Jakiej strategii dekarbonizacji przemysłu w Polsce potrzebujemy? – 12.01.2023 r. (spotkanie stacjonarne)

Tematem Okrągłego Stołu były strategie dekarbonizacji przemysłu. Dyskutowano o wyzwaniach, z którymi mierzy się sektor, różnych podejściach i rozwiązaniach, a także narzędziach, które mogą okazać się przydatne w dążeniu firm do neutralności klimatycznej.

  • Neutralne klimatycznie materiały budowlane – jak przygotować branżę do transformacji? – 17.05.2023r. (spotkanie online)

Dekarbonizacja tradycyjnie materiałochłonnej i emisyjnej branży budowlanej jako jeden z kluczowych elementów dążeń do osiągnięcia neutralności klimatycznej, wymaga efektywnej współpracy wszelkich zainteresowanych podmiotów. Na spotkaniu omówiono możliwości i narzędzia dekarbonizacji przemysłu, globalne trendy, wyzwania, rozwiązania, strategie i rekomendacje w tym zakresie. Podsumowanie spotkania dostępne jest pod niniejszym linkiem.

3) planu REPowerEU:

  • REPowerEU: nowy impuls dla krajowych reform wspierających transformację? – 07.06.2022 r. (spotkanie online)

Rosyjska inwazja na Ukrainę wymusza przyspieszenie transformacji energetycznej w Europie, prowadząc jednocześnie do rewizji planów inwestycyjnych na najbliższe lata. Już na początku marca 2022 r. Komisja Europejska opublikowała zarys planu REPowerEU stanowiącego odpowiedź na kryzys energetyczny wywołany przez rosyjską agresję. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zastanowić się m.in. czy propozycje zawarte w ramach REPowerEU są wystarczające wobec skali wyzwań stojących przed poszczególnymi sektorami oraz jak zapewnić skuteczne przełożenie założeń REPowerEU na faktyczne działania. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją i materiałami ze spotkania.

  • REPowerEU: od planu do wdrożenia. Jakie reformy oraz inwestycje powinny się znaleźć w nowym rozdziale polskiego KPO? – 09.02.2023 r. (spotkanie online)

Przedstawienie przez Polskę nowego rozdziału KPO umożliwi uzyskanie dodatkowych środków na działania w ramach planu REPowerEU. Okrągły Stół zgromadził przedstawicieli wybranych sektorów, które zostaną objęte inwestycjami - OZE, transportu i budynków. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim efektywnego rozdysponowania środków dla wdrożenia skutecznych rozwiązań umożliwiających zieloną elektryfikację. Podsumowanie spotkania dostępne jest pod niniejszym linkiem.

4) Społecznego Funduszu Klimatycznego:

  • Społeczny Fundusz Klimatyczny: czy tym razem wykorzystamy szansę na zaplanowanie transformacji? - 29.03.2023 r. (spotkanie stacjonarne)

Społeczny Fundusz Klimatyczny jest narzędziem mającym na celu wsparcie obywateli narażonych na nadmierne obciążenia związane z wprowadzeniem systemu ETS2 w drugiej połowie obecnej dekady. Aby efektywnie wykorzystać dostępne środki, kluczową rolę odegrać powinno strategiczne planowanie inwestycji angażujące różne organizacje, szczególnie te działające najbliżej obywateli. Podczas Okrągłego Stołu, organizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Fala Renowacji, omówiliśmy jak skutecznie przeprowadzić ten proces.

Każdy okrągły stół stanowił wyjątkową okazję dla przedstawicieli sektorów odnawialnych źródeł energii, przemysłu, budownictwa i transportu, a także ekspertów i administracji publicznej do zidentyfikowania kluczowych barier i omówienia rozwiązań niezbędnych do przyspieszenia elektryfikacji gospodarki.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu i dołączenia do naszych działań oraz zapoznania się z prezentacjami Instytutu Reform, przedstawionymi podczas wydarzeń.

Dokumenty do pobrania

thumbnail

29.03.2023 Społeczny Fundusz Klimatyczny

29.03.2023 Społeczny Fundusz Klimatyczny - prezentacjadownloadPobierz
thumbnail

23.11.2022 Przełamanie barier administracyjnych dla podaży OZE w Polsce

23.11.2022 Przełamanie barier administracyjnych dla podaży OZE w Polsce - prezentacjadownloadPobierz
thumbnail

12.01.2023 W kierunku strategii dekarbonizacji sektora przemysłowego w Polsce

12.01.2023 W kierunku strategii dekarbonizacji sektora przemysłowego w Polsce – prezentacjadownloadPobierz
thumbnail

23.11.2022 Efektywny rozwój infrastruktury dla elektromobilności

23.11.2022 Efektywny rozwój infrastruktury dla elektromobilności - prezentacjadownloadPobierz
thumbnail

26.01.2023 Zarządzanie rozwojem sieci wobec wyzwań zielonej elektryfikacji

26.01.2023 Zarządzanie rozwojem sieci wobec wyzwań zielonej elektryfikacji - prezentacjadownloadPobierz