„Społeczny Fundusz Klimatyczny – miliardy na walkę z ubóstwem energetycznym i transportowym” – Raport Instytutu Reform

„Społeczny Fundusz Klimatyczny – miliardy na walkę z ubóstwem energetycznym i transportowym” – Raport Instytutu Reform

O projekcie

Raport „Społeczny Fundusz Klimatyczny – miliardy na walkę z ubóstwem energetycznym i transportowym” przedstawia kontekst wprowadzenia Funduszu, najważniejsze informacje dot. jego funkcjonowania i warunki, które jako Polska musimy spełnić, aby z niego skorzystać.

Publikacja opisuje działanie nowego systemu ETS2, kluczowe elementy Społecznego Funduszu Klimatycznego oraz wymogi dotyczące przygotowania Społecznego Planu Klimatycznego (SPK).

Raport odnosi się również do procesów przygotowania innych strategicznych dokumentów takich jak Krajowy Plan Odbudowy, z których można wyciągnąć lekcje dla procesu przygotowania SPK.

Ponadto w raporcie identyfikujemy kluczowe dylematy, od rozstrzygnięcia których zależeć będzie efektywność wydatkowanych środków.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Dokumenty do pobrania

thumbnail

Raport „Społeczny Fundusz Klimatyczny – miliardy na walkę z ubóstwem energetycznym i transportowym”

Raport Instytutu Reform pt. „Społeczny Fundusz Klimatyczny – miliardy na walkę z ubóstwem energetycznym i transportowym” downloadPobierz