Analiza społeczno-polityczna dotycząca ubóstwa energetycznego w Warszawie

Analiza społeczno-polityczna dotycząca ubóstwa energetycznego w Warszawie

O projekcie

Analiza społeczno-polityczna dotycząca ubóstwa energetycznego w Warszawie to najnowszy raport przygotowany przez Polską Zieloną Sieć oraz Instytut Reform. Opracowanie szczególny nacisk kładzie na uwzględnienie kontekstu społeczno-ekonomicznego stolicy oraz rekomendacji potrzebnych do pogłębiania badania tego problemu.

Raport stanowi unikalną na naszym rynku pozycję. Z jednej strony obejmuje przegląd literatury i danych zastanych, z drugiej pozyskanie własnego materiału empirycznego. Skupiliśmy się w niej na zebraniu materiału o charakterze przede wszystkim eksploracyjnym, ale i porządkującym narrację wokół ubóstwa energetycznego w Polsce i – tam gdzie było to możliwe – w Warszawie. Pozyskanie własnych danych jakościowych polegało na przeprowadzeniu w sumie 27 rozmów z osobami, które mogły wnieść nowe informacje do badanego zjawiska. Osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy można podzielić na trzy grupy: profesjonaliści, którzy zapewnili kontekst specjalistyczny, pracownicy Urzędu Miasta, którzy określili ramy formalne i miejskie wyzwania w tym obszarze oraz przedstawiciele Ośrodków Opieki Społecznej, którzy pogłębili aspekt społeczny i pokazali szerszy wymiar problemu w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych mieszkańców Warszawy. Raport przedstawia również dostępne instrumenty na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym, a także zawiera przykłady najlepszych praktyk z wybranych państw.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Dokumenty do pobrania

thumbnail

Analiza społeczno-polityczna dotycząca ubóstwa energetycznego w Warszawie

Analiza społeczno-polityczna dotycząca ubóstwa energetycznego w WarszawiedownloadPobierz