Fellows

Agnieszka Czaplicka

Agnieszka Czaplicka

Fellow

Agnieszka jest ekspertem z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętego. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów krajowych (NCBiR) oraz międzynarodowych (H2020, Interreg, NAWA, Erasmus+). Doświadczenie zdobywała poprzez wypracowywanie efektywnych mechanizmów zarządzania we współpracy z sieciami krajowymi, międzynarodowymi oraz przedsiębiorstwami. Wykładowca akademicki w dziedzinach przedsiębiorczości i innowacji oraz zarządzania środowiskiem. Absolwentka studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, studiów magisterskich z zakresu Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych menedżerskich opartych na strukturze programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dariusz Kasperek

Dariusz Kasperek

Fellow

Project Manager z doświadczeniem w sektorze elektromobilności oraz znajomością technicznych i ekonomicznych uwarunkowań eksploatacji pojazdów bezemisyjnych. Doświadczenie zdobyte w przemyśle motoryzacyjnym wykorzystuje w innowacyjnych projektach wdrożeń autobusów elektrycznych oraz zasilanych wodorowym ogniwem paliwowym. Wykładowca akademicki w dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem, organizacji transportu i logistyki. Współautor publikacji naukowych z zakresu napędów statków powietrznych, efektywności wdrożeń autobusów w komunikacji miejskiej oraz zastosowania sztucznej inteligencji w pojazdach. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz studiów podyplomowych Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Radosław Łapszyński

Radosław Łapszyński

Fellow

Prawnik i ekonomista. Ekspert z zakresu sektora energetycznego zarówno z perspektywy inwestycyjnej, budowlanej, eksploatacyjnej, jak i obrotu. Analityk polityk publicznych, zajmujący się w szczególności polityką energetyczną, mieszkaniową i rozwoju. Specjalista w przedmiocie Regulatory Affairs/Public Affairs. Menedżer ds. prawnych i spraw regulacyjnych w spółce z sektora energetyki odnawialnej. Ekspert organizacji pozarządowych. Nauczyciel akademicki i badacz w obszarze regulacji energetyki, teorii regulacji, zarządzania publicznego i administracji publicznej. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, finanse i rachunkowość (specjalność: finanse przedsiębiorstwa) w Szkole Głównej Handlowej oraz executive program z zakresu zielonej transformacji na University of Cambridge. Doktorant z zakresu nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim i słuchacz studiów podyplomowych z zakresu funkcjonowania rynków energii w Szkole Głównej Handlowej.

Piotr Popik

Piotr Popik

Fellow

Piotr jest managerem wspierającym projekty transformacyjne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami typu startup oraz przemysłem w zakresie nowych technologii oraz dostosowania do wymogów wynikających z polityk klimatycznych. Posiada doświadczenie w mapowaniu powiązań kooperacyjnych, a także zarządzaniu branżowymi ekosystemami innowacji. Jest certyfikowanym trenerem European Foundation for Cluster Excellence (EFCE) oraz ekspertem European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

Stażyści

Gabriela Musialik

Gabriela Musialik

Stażystka

Gabriela wspiera proces analizy polityk klimatycznych i energetycznych na szczeblu unijnym i krajowym oraz wdrażanie procesów komunikacyjnych. Poza pracą, jest Członkinią Zarządu ds. Wydarzeń Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland, gdzie nadzoruje organizację wielu inicjatyw edukacyjnych, które kształtują młode pokolenie społecznie aktywnych Europejczyków. Gabriela jest studentką European Studies na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wcześniej pracowała w Parlamencie Europejskim w Brukseli w biurze Europosłanki Róży Thun.

e-mailgabriela.musialik@ireform.eu
←Zespół