Pozostali współpracownicy

Dariusz Kasperek

Dariusz Kasperek

Fellow

Project Manager z doświadczeniem w sektorze elektromobilności oraz znajomością technicznych i ekonomicznych uwarunkowań eksploatacji pojazdów bezemisyjnych. Doświadczenie zdobyte w przemyśle motoryzacyjnym wykorzystuje w innowacyjnych projektach wdrożeń autobusów elektrycznych oraz zasilanych wodorowym ogniwem paliwowym. Wykładowca akademicki w dziedzinach zarządzania przedsiębiorstwem, organizacji transportu i logistyki. Współautor publikacji naukowych z zakresu napędów statków powietrznych, efektywności wdrożeń autobusów w komunikacji miejskiej oraz zastosowania sztucznej inteligencji w pojazdach. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz studiów podyplomowych Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Radosław Łapszyński

Radosław Łapszyński

Fellow

Prawnik i ekonomista. Ekspert z zakresu sektora energetycznego zarówno z perspektywy inwestycyjnej, budowlanej, eksploatacyjnej, jak i obrotu. Analityk polityk publicznych, zajmujący się w szczególności polityką energetyczną, mieszkaniową i rozwoju. Specjalista w przedmiocie Regulatory Affairs/Public Affairs. Menedżer ds. prawnych i spraw regulacyjnych w spółce z sektora energetyki odnawialnej. Ekspert organizacji pozarządowych. Nauczyciel akademicki i badacz w obszarze regulacji energetyki, teorii regulacji, zarządzania publicznego i administracji publicznej. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, finanse i rachunkowość (specjalność: finanse przedsiębiorstwa) w Szkole Głównej Handlowej oraz executive program z zakresu zielonej transformacji na University of Cambridge. Doktorant z zakresu nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim i słuchacz studiów podyplomowych z zakresu funkcjonowania rynków energii w Szkole Głównej Handlowej.

←Zespół